výroba:
Viliam Jurica
E-mail: nela@nela.sk
Mobil: 0948 537 150

tvorivá dielňa:
Petronela Juricová
E-mail: nelly@nela.sk
Mobil: 0903 445 747

Štefánikova 104
921 01 Piešťany
Tel. Fax: +421 /0/ 33 7628129